Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

smokingtime
17:24
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaserplesniowy serplesniowy
smokingtime
12:01

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask vialavandehibou lavandehibou
smokingtime
10:51

często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy — w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach

— Poświatowska, Kiedy umrę kochanie (fragmenty)
smokingtime
10:47
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
smokingtime
10:47
smokingtime
10:45
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
smokingtime
10:44
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smokingtime
10:44
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostajesz.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smokingtime
10:44
Zawsze jest inna opcja.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smokingtime
10:43
Ból to tylko opuszczająca ciało słabość.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smokingtime
10:43
Słowa są czasami niewystarczające. Najgłębsze uczucia wyrażamy spojrzeniem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smokingtime
10:43
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smokingtime
10:43
Mężczyźni i kobiety mają swój moment i czasami się spóźniają. Przegapiają szansę.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smokingtime
10:43
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smokingtime
10:40
8968 8848 500
Reposted fromjottos jottos viapozakontrola pozakontrola
smokingtime
10:40
Odważ się pokochać jako pierwszy.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
smokingtime
10:40
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
smokingtime
10:39
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharlottea charlottea
smokingtime
10:37
smokingtime
10:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl