Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

smokingtime
22:30
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve via2708 2708
smokingtime
22:29
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die via2708 2708
smokingtime
11:00
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno via2708 2708
smokingtime
10:52
''Chociaż głównie to ciężka praca, by nie zawracać jak już się zaczęło.''
smokingtime
10:25
Jedno co mnie wkurwia to niedoskonałość
Pierdole nawet bogactwo, chce by tylko nie bolało
smokingtime
10:24
smokingtime
09:37
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee via2708 2708

March 23 2017

smokingtime
23:43
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianiskowo niskowo
smokingtime
23:42
- Dlaczego ona? Dlaczego właśnie ona...
- Bo żadna inna kobieta nie potrafi sprawić, żebym na myśl, że ją stracę, trafiał do piekła i z powrotem.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
smokingtime
23:41
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaBrilliant Brilliant
smokingtime
23:41
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska.
Reposted fromnutt nutt viaOlsonek Olsonek
smokingtime
23:40

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaBrilliant Brilliant
smokingtime
23:36
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
smokingtime
18:08
Kiedy przestaje się kochać - to się nie płacze.
Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać.
— Carla Lane
Reposted frommonstrum monstrum via2708 2708
smokingtime
17:54
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie przestawaj iść.
— Winston Churchill
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec via2708 2708
smokingtime
17:53
Prawdziwa samotność zaczyna się od chwili, kiedy człowiek nie może już dłużej znieść własnego towarzystwa.
— J. Wejroch
Reposted frommonstrum monstrum via2708 2708
smokingtime
17:53
Czasami odchodzimy tylko po to,
żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… 
Najgorsze jest rozczarowanie,
kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska, Poukładaj mi życie
Reposted fromrol rol via2708 2708
smokingtime
17:52
Wszystko, co udaje ci się zdobyć, to tylko kolejna rzecz, którą stracisz.
— Chuck Palahniuk, Udław się
Reposted fromoohh oohh via2708 2708
smokingtime
17:49
7376 6fe3 800
Reposted fromrol rol via2708 2708

March 21 2017

smokingtime
22:03
Chociaż jest nieprzyjemne, poczucie winy świadczy o dojrzałości emocjonalnej.
— Marcin Florkowski, dr psychologii
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl