Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

smokingtime
21:29
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
21:29
Miłości chyba nie da się dostać ot tak, po prostu. Miłość trzeba wytęsknić, wycierpieć, wypłakać.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
smokingtime
21:28
- Wie pani, miłość zdarza się tak rzadko… Trzeba chwytać ją obiema rękami i nie puszczać… I pilnie jej strzec…
— Janusz L. Wiśniewsk - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapozakontrola pozakontrola
smokingtime
21:27
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viapozakontrola pozakontrola
smokingtime
21:27
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola

June 09 2017

smokingtime
22:04
0038 95b8
smokingtime
21:56
smokingtime
21:56
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
smokingtime
21:55
Reposted fromcynamon cynamon viagdziejestola gdziejestola
smokingtime
21:55

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viagdziejestola gdziejestola
smokingtime
21:50
Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viajethra jethra
21:50
5646 b59d
Reposted fromfreakish freakish viajethra jethra
smokingtime
19:03
choć czasem przypomnisz mi się
smokingtime
19:03
Dziś jesteś dla mnie nieznaną postacią, chociaż nie bolało to, że oduczyliśmy siebie się
smokingtime
18:58
Miałaś ze mną tu być, lecz za późno jest dziś
Lecz za późno jest bitch, choć myśleć nie mogę przestać
O tym, jak piękny by był cały ten jebany szczyt
Gdybyś ty chciała nim iść, ze mną za rękę do nieba
smokingtime
15:17

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoutline outline
smokingtime
15:17
Tak, być może nie potrafimy okazywać uczuć, może z powodu długich zim jesteśmy opryskliwi. Ale mamy uczucia.
— Tess Gerritsen – Ostatni, który umrze
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
smokingtime
15:17
1276 b554
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
smokingtime
15:17
Gdy nigdzie nie czujemy się już bezpiecznie, stajemy się zwykłą zwierzyną łowną. Zdobyczą, która bez przerwy ucieka, oglądając się za siebie, i nigdzie nie znajduje wytchnienia.
— Karine Giébel – Tylko cień
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
smokingtime
15:16
 a dziś ci wszystko jedno, wszystko zwiędło
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl