Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

smokingtime
10:25
smokingtime
10:04
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
smokingtime
10:03
Mury wokół Twego serca legną.
Ja umrę dziś, a Ty ze mną.
— Taco Hemingway; Wszystko jedno
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

July 25 2017

smokingtime
22:01
Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie moment, gdy nie będziesz w stanie już czegoś cofnąć.
— Julie Israel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 23 2017

smokingtime
09:52
Zapominamy to, co chcemy pamiętać, a pamiętamy to, o czym chcielibyśmy zapomnieć.

July 14 2017

smokingtime
10:10
Cały syf z mojego życia 
Dziś zalewa łeb mi
smokingtime
10:09
Przez ludzi których nie widzimy dziś
Przez słowa których nie powinno być 
Przez grzechy których nie możemy zmyć
Płynę z tym ścierwem ulicami jak przez Ganges! 
Oni myśleli ze to przerwę
Prędzej padnę
Mam jedno miejsce w piekle
Pewnie tak jak Dante
I nigdy więcej nie chce widzieć siebie na dnie
O nie!

June 30 2017

smokingtime
23:15
smokingtime
23:10
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg via2708 2708

June 22 2017

smokingtime
14:25
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapozakontrola pozakontrola
smokingtime
14:24
smokingtime
14:24
"- A ty? Czy twoi rodzice się kochali? - Nie - odrzekł, nic nie tłumacząc. - Ale mam nadzieję, że rodzice moich dzieci będą."
— Laini Taylor – "Córka dymu i kości"
smokingtime
14:21
9538 7da9 500
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
smokingtime
14:21
9125 47c7
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSalute Salute
smokingtime
14:21
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy

June 21 2017

smokingtime
23:28
smokingtime
23:28
smokingtime
23:28
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
smokingtime
23:25
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
Reposted fromniskowo niskowo
smokingtime
23:24
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl