Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

smokingtime
15:17how I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaaleander aleander
smokingtime
15:15
7404 2c41 500
Reposted fromtichga tichga vianiskowo niskowo
smokingtime
15:14
3366 08aa
Reposted fromrubinek rubinek viaZircon Zircon
smokingtime
15:14
6479 67df 500
Reposted fromowca owca viaZircon Zircon
smokingtime
15:12
6245 94d1 500
Reposted fromimbryk imbryk viaZeuko Zeuko
smokingtime
15:11
0463 21a0
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaZeuko Zeuko
smokingtime
15:11
0043 91d7 500
Reposted fromfungi fungi viaZeuko Zeuko
smokingtime
15:11
4991 219e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaZeuko Zeuko
smokingtime
15:11
9642 2621 500
Reposted fromZircon Zircon viaZeuko Zeuko
smokingtime
15:10
3485 b1f2 500
Reposted fromgubert gubert viaZeuko Zeuko
smokingtime
15:10
   
— me
Reposted frombladzik bladzik viaZeuko Zeuko
smokingtime
15:10
8298 3b57 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaZeuko Zeuko
smokingtime
15:08
8878 aeda 500
Reposted fromgket gket viaZeuko Zeuko
smokingtime
15:08
3322 9b1b 500
Reposted frompiehus piehus viaZeuko Zeuko
smokingtime
15:07
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
smokingtime
15:04
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viatobecontinued tobecontinued
smokingtime
15:04
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viatobecontinued tobecontinued
smokingtime
15:04
1837 7510 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
smokingtime
15:03
4179 d085
Reposted fromZircon Zircon
smokingtime
15:02
5041 80be 500
Reposted fromsavatage savatage viakrolfasolek krolfasolek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl